fbpx

Atteikšanās no pirkuma

Šajā lapā jūs atradīsit fragmentu no mums Pārdošanas noteikumi par atteikuma tiesībām, norādījumiem par preču atgriešanu un samaksātās naudas atgūšanu:

Pēc pasūtījuma saņemšanas pircējam ir tiesības atkāpties no interneta veikalā noslēgtā līguma 14 dienu laikā (atkarībā no precēm pircējam var nebūt atteikuma tiesību, atbilstošajiem produktiem un pakalpojumiem jābūt iekļautiem sarakstā un tie jāievēro likumu par saistībām.  Uzskaitīts 53. panta 4. punktā nosacījumiem ). 

Atteikuma tiesības nav spēkā, ja pircējs ir juridiska persona. 

Lai izmantotu 14 dienu atdošanas tiesības, pasūtītās preces nedrīkst izmantot citādi, kā vien nepieciešams, lai pārbaudītu preču būtību, īpašības un darbību tādā veidā, kas atļauts preču pārbaudei fiziskā veikalā. 

Ja preces ir izmantotas citiem mērķiem, nevis tiem, kas vajadzīgi, lai noskaidrotu preču būtību, īpašības un darbību, vai tām ir lietošanas vai nodiluma pazīmes, Interneta veikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo maksu atbilstoši preču vērtības samazinājumam. preces. 

Lai atgrieztu preces, jums jāuzrāda preču iegāde paziņojums par izstāšanos  un nosūtiet to uz e-pasta adresi (info@peipsikaup.ee) ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas. 

Preču atgriešanas izmaksas sedz pircējs, ja vien atgriešanas iemesls nav tas, ka atgriežamā prece neatbilst pasūtītajam (piemēram, nepareiza vai bojāta prece). 

Pircējam ir jāatdod preces 14 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas vai jāsniedz pierādījums, ka viņš ir nodevis preces pārvadātājam iepriekšminētajā termiņā. 

Saņemot atgrieztās preces, interneta veikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienas pēc atteikuma pieteikuma saņemšanas atdod pircējam visas maksas, kas saņemtas no pircēja, pamatojoties uz līgumu. 

Interneta veikals var atteikties veikt atmaksu, kamēr nav atgriezta prece, uz kuru attiecas līgums, vai kamēr pircējs nav iesniedzis pierādījumu, ka ir atgriezis preci, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

Ja pircējs ir nepārprotami izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no lētākās parastās piegādes metodes, ko piedāvā Interneta veikals, Interneta veikalam nav jāatmaksā patērētājam izmaksas, kas pārsniedz ar parasto piegādes veidu saistītās izmaksas. 

Interneta veikalam ir tiesības atkāpties no pārdošanas darījuma, ja preces cena interneta veikalā kļūdas dēļ ir atzīmēts ievērojami zem preces cenas. 

Tiesības iesniegt prasību 

Interneta veikals ir atbildīgs par pircējam pārdoto preču neatbilstību vai defektu, kas jau pastāvēja lietas piegādes brīdī un kas kļūst redzams divu gadu laikā no preces piegādes pircējam. Pirmo sešu mēnešu laikā no lietas piegādes pircējam tiek pieņemts, ka defekts jau pastāvēja lietas piegādes brīdī. Interneta veikala pienākums ir atspēkot attiecīgo pieņēmumu. 

Pircējam ir tiesības vēlākais divu mēnešu laikā sazināties ar interneta veikalu, nosūtot e-pastu uz info@peipsikaup.ee vai zvanot: (+372) 53010830.

Interneta veikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes pircējam. Ja no Interneta veikala iegādātajām precēm ir defekti, par kuriem ir atbildīgs Interneta veikals, Interneta veikals labos vai nomainīs bojātās preces. Ja preces nevar salabot vai nomainīt, Interneta veikals pircējam atdos visas ar pārdošanas līgumu saistītās maksas. 

Interneta veikals atbild uz patērētāja iesniegto sūdzību rakstiski vai rakstiski reproducējamā formā 15 dienu laikā. 

Argumentu risināšana

Ja pircējam ir sūdzības par Interneta veikalu, tās jānosūta uz e-pasta adresi info@peipsikaup.ee vai  zvaniet pa tālruni: (+372) 53010830. 

Ja pircējs un interneta veikals nespēj atrisināt strīdu pēc vienošanās, pircējs var vērsties Patērētāju strīdu komiteja puse.  Patērētāju strīdu komiteja ir kompetenta atrisināt strīdus, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp pircēju un interneta veikalu. Pircēja sūdzības izskatīšana komisijā ir bez maksas. Pircējs var sazināties Ceļā uz Eiropas Savienības Patērētāju strīdu izšķiršanas platformu .